Inne

Dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem?

Każdemu może zdarzyć się niezapłacona faktura, czy problem z płatnością rat kredytu. Kiedy takie trudności nawarstwiają się, zaczynają się kumulować i pojawia się tak zwana spirala zadłużenia. Zdecydowanie nie warto dopuszczać do takiej sytuacji, ponieważ nie skończy się ona dobrze. Każdy ekspert doradza, aby próbować porozumieć się z wierzycielem i zawrzeć z nim ugodę dotyczącą spłaty powstałego zobowiązania. Jeśli sprawa trafi na etap postępowania sądowego, a później egzekucyjnego, zobowiązany musi się liczyć z szeregiem dodatkowych kosztów, które są bardzo dotkliwe. Jak rozmawiać z wierzycielem i co można mu zaproponować?

Skuteczna windykacja – sposób na odzyskanie długów

Dzisiaj na rynku funkcjonuje wiele firm, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów. Większość instytucji, firm i banków bardzo szybko nawiązuje z nimi współpracę, ponieważ specjalizują się w kontaktach z osobami zadłużonymi i potrafią negocjować odpowiednie warunki spłaty. Skuteczna windykacja takich firm polega na nawiązaniu kontaktu z osobą zadłużoną, przedstawieniu jej istniejących możliwości spłaty i monitorowaniu jej. Większość wierzycieli nie chce kierować sprawy do sądu, ponieważ dla nich również oznacza to konieczność oczekiwania na własne środki. Zdecydowanie wolą zawrzeć ugodę i oczekiwać na systematyczne spłaty, nawet niewielkich kwot. Przy pomocy firmy odzyskującej długi można szybko zawrzeć ugodę z dłużnikiem i oczekiwać pierwszych spłat.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć, jeśli sprawa trafi do komornika?

Zanim komornik zajmie się egzekucją długu, sprawa trafia do sądu. Ten wystawia tytuł wykonawczy i nalicza pierwsze koszty związane z postępowaniem. Kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy na etap postępowania egzekucyjnego, a więc do komornika. Od momentu wystawienia tytułu, w sprawie każdego dnia naliczane są odsetki za nieterminową spłatę. Poza tym, komornik nalicza opłaty za każdą wykonaną czynność, na przykład wysłanie monitu listownego, czy wizytę w miejscu zamieszkania. Poza tym, pobiera on również opłaty za wszystkie wpłaty dokonane przez zobowiązanego. Na tym etapie trzeba więc spłacić nie tylko należność główną, ale znacznie wyższą kwotę.