Inne

Jak zadbać o szczęście pracownika?

W dobie szybkiej globalizacji, konkurencyjnych rynków i stale zmieniającego się otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, że kluczem do ich sukcesu są ludzie. To oni tworzą kulturę organizacyjną, realizują projekty i tworzą wartość marki. Dlatego też wellbeing pracowników stał się nie tylko modnym terminem, ale przede wszystkim inwestycją w przyszłość firmy. Dlaczego zapewnienie dobrego samopoczucia pracowników jest tak ważne?

Szczęśliwy pracownik to produktywny pracownik

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zapewnieniem wellbeing w firmie jest związek pomiędzy satysfakcją pracowników a ich produktywnością. Badania wykazały, że osoby zadowolone z pracy są bardziej zaangażowane, rzadziej chorują i rzadziej odchodzą z pracy. Jednym z przykładów jest skandynawski model pracy, w którym zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, krótsze godziny pracy i wysoki poziom wsparcia ze strony pracodawcy skutkują wysoką produktywnością i innowacyjnością. Więcej na Bloomify

W rzeczywistości zapewnienie dobrostanu pracowników można wyrazić na wiele różnych sposobów: od elastycznych godzin pracy, poprzez dostęp do terapii i wsparcia psychologicznego, po prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Kultura organizacyjna a dobro pracowników

Szczęście nie jest związane tylko ze zdrowiem fizycznym pracowników, ale także z kulturą organizacyjną firmy. Pracownicy, którzy czują się szanowani, doceniani i mają poczucie przynależności do firmy, będą bardziej lojalni i zaangażowani w działania firmy. Wychodząc z założenia, że ​​firma to nie tylko budynek i biuro, ale przede wszystkim ludzie, ważne jest, aby zadbać o zdrowe relacje pomiędzy nimi. Programy budowania zespołu, przejrzysta komunikacja i mentoring to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej.

Przykładowo globalne firmy takie jak Google czy Microsoft od wielu lat inwestują w dobro swoich pracowników, nie tylko zapewniając im atrakcyjne świadczenia socjalne, ale także tworząc przestrzeń do rozwoju i zapewniając silne relacje.

Zdrowe relacje w grupach.

Niektórzy menedżerowie mogą zastanawiać się, czy naprawdę warto inwestować w dobre samopoczucie pracowników. Odpowiedź jest bardzo jasna:
Prawidłowy! Choć na początku może się to wydawać dodatkowym kosztem, na dłuższą metę prowadzi to do mniejszej rotacji pracowników, mniejszej liczby dni chorobowych i wyższej produktywności. Kiedy pracownicy poczują, że firmie zależy na ich dobrostanie, będą skłonni włożyć więcej wysiłku, wykazać się większą kreatywnością i uczestniczyć w swojej pracy. A to przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe spółki. Inwestując w wellbeing, firma inwestuje w swoją przyszłość. To nie tylko obowiązek moralny, ale przede wszystkim strategiczna decyzja biznesowa.