Psychometria

Psychometria – co to jest i na czym polega?

Psychometria (z gr. psyche = dusza, metria = miara) oznacza dosłownie „pomiar duszy”. Jest to dział psychologi, który zajmuje się teorią oraz praktyką stosowania testów włączając w to nauki matematyczne. Wśród niektórych psychologów można usłyszeć stwierdzenie iż psychometria to statystyka stosowana w psychologii.

Na czym polega psychometria?

Dział ten w psychologi ma za zadanie wykształcić procedury, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie badania testowego poprzez pomiar rzetelności, trafności oraz obiektywizację, standaryzację oraz normalizację narzędzi badawczych. Tymi narzędziami badawczymi są m.in. testy uzdolnień, testy na iloraz inteligencji, kwestionariusze osobowości a także ankiety i skale.

Psychometria to dział w psychologii, który pozwala poprzez przeprowadzenie odpowiedniego rodzaju testu dać obiektywny i naukowo opisany charakter człowieka, przedmiotu lub miejsca. Jest on dość specyficzny i stwarza ryzyko sztywnego kategoryzowania pojedynczych jednostek.

Wyróżniamy trzy rodzaje psychometrii:

  • psychometria przedmiotów,
  • psychometria miejsc,
  • psychometria osób.

Psychometria w literaturze i w praktyce

Większość badaczy oraz psychologów, z przykrością stwierdza, że dział ten w psychologii oraz w literaturze, jest traktowany bardzo ogólnikowo. Brakuje lub wręcz w ogóle nie istnieją dobre polskie pozycje naukowe, dzięki którym można byłoby z powodzeniem zgłębiać wiedzę dotyczącą psychometrii. W celu poszerzenia wiedzy na ten temat, należy sięgać po publikacje międzynarodowe.
W praktyce zaś, psychometria czasem jest specjalizacją, którą można odbyć na uczelni wyższej na wydziale psychologii. Studenci zdobywają wiedzę na temat narzędzi diagnostycznych. Jak należy je konstruować, aby móc poprawnie z nich korzystać.