Psychometria

Psychometria jako specjalizacja na uczelni wyższej

Psychometria (gr. psyche – dusza, metria – mierzyć), co tłumaczone często jest jako „pomiar duszy”. Jest to dział psychologii, który zajmuje się teorią pomiarów psychologicznych – zwłaszcza tworzeniem i wykorzystywaniem w praktyce różnego rodzaju testów. W szerszym znaczeniu, psychometria stanowi odrębną dziedzinę w psychologii uprawianej przy pomocy metod ilościowych – głównie statystycznych. Dotyczy ona wszystkich działów psychologii, koncentruje się zwłaszcza na dziale psychologii różnic indywidualnych.

Psychometria stosowana jako specjalizacja na uczelni wyższej

Jest to specjalizacja, która koncentruje się na poprawnym konstruowaniu, adaptowaniu oraz stosowaniu narzędzi służących do diagnostyki w różnego rodzaju badaniach psychologicznych. Nadrzędnym celem tej specjalizacji, jest wykształcenie studentów, którzy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą głównych zasad oraz procedur jakie obowiązują podczas konstruowania narzędzi diagnostycznych. Studenci odbywający tę specjalizację dowiedzą się także w jaki sposób należy konstruować oraz jak powinno się adaptować już istniejące polskie i zagraniczne testy psychometryczne.

Psychometria jest stosunkowo lekką specjalizacją, nie obciążającą w sposób znaczy planu studiów studenta. Nauka ma charakter czysto teoretyczny, wiedza jest przekazywana na wykładach specjalizacyjnych. Zdobyta wiedza zostaje podsumowana egzaminem końcowym specjalizacyjnym.

Wyróżniamy trzy rodzaje psychometrii:

  • psychometria przedmiotów,
  • psychometria miejsc,
  • psychometria osób.